Les comunitats de propietaris han de presentar el model 347?

|Les comunitats de propietaris han de presentar el model 347?

Com et podem ajudar?

Les comunitats de propietaris han de presentar el model 347?

Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal regides per la Llei de propietat horitzontal estan obligades a declarar, al model 347 de declaració anual d’operacions, les despeses amb tercers que realitzen al conjunt de l’edifici o urbanització. No obstant això, queden excloses d’aquesta obligació les despeses per subministraments d’aigua, energia elèctrica i combustible, així com les assegurances que cobreixen els béns i drets relacionats amb les zones i elements comuns.