Vull començar una activitat empresarial: què em convé, societat o empresari individual?

|Vull començar una activitat empresarial: què em convé, societat o empresari individual?

Com et podem ajudar?

Vull començar una activitat empresarial: què em convé, societat o empresari individual?

La forma jurídica a triar dependrà de la naturalesa de l´activitat, doncs la societat mercantil limita, per norma general, la responsabilitat dels socis a la seva aportació, mentre que l´empresari individual respon dels deutes de l´empresa amb tot el seu patrimoni present i futur.

No obstant això, els costos de gestió i administració de la societat són superiors, ja que comporta la seva constitució davant notari, l´obligació de portar comptabilitat d´acord amb el Codi de Comerç i dipositar els comptes anuals davant el Registre Mercantil.