Quin avantatge fiscal té l´ adquisició de vehicles elèctrics afectes a una activitat?

|Quin avantatge fiscal té l´ adquisició de vehicles elèctrics afectes a una activitat?

Com et podem ajudar?

Quin avantatge fiscal té l´ adquisició de vehicles elèctrics afectes a una activitat?

Els Pressupostos Generals de l´Estat per a aquest exercici 2023, han introduït un nou benefici fiscal, que consisteix en la possiblitat d´aplicar la amortització accelerada (multiplicar per 2 el coeficient lineal de taules) de les inversions/adquisicions en vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques, que s´adquireixien durant els anys 2023, 2024 i 2025.

Els vehicles beneficiaris d´aquesta amortització accelerada, es defineixen en l´annexe II del Reglament General de Vehícles, aprovat pel RD 2822/1998.