Amb quin model haig d’ingressar la retenció que he practicat al propietari d’un local que és no resident a Espanya?

|Amb quin model haig d’ingressar la retenció que he practicat al propietari d’un local que és no resident a Espanya?

Com et podem ajudar?

Amb quin model haig d’ingressar la retenció que he practicat al propietari d’un local que és no resident a Espanya?

Pels residents a la UE, Islàndia i Noruega, la retenció aplicable és el tipus general de gravamen, que és el 19 %, i s’ha d’ingressar amb el model 216. Per a la resta, serà, majoritàriament, el tipus del  24 %.