Me´n vaig de vacances. Com evitar que Hisenda em practiqui notificacions?

|Me´n vaig de vacances. Com evitar que Hisenda em practiqui notificacions?

Com et podem ajudar?

Me´n vaig de vacances. Com evitar que Hisenda em practiqui notificacions?

Per aquells contribuents que reben les seves notificacions d´Hisenda per via telemàtica, bé perquè hi estan obligats, o bé perquè hi han optat, existeix la possibilitat de sol·licitar, a través de la web de l´Agència Tributària, un total de 30 dies a l´any durant els quals Hisenda no podrà notificar res al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.
Els trets fonamentals del sistema són els següents:

Els dies sol·licitats no han d´esser necessàriament consecutius.
Els dies de cortesia han d´esser sol·licitats al menys amb set dies d´antelació al començament del termini desitjat.
Els dies de cortesia es poden sol·licitar també si tenim apoderat a un tercer per rebre les notificacions.
S´han de marcar expressament els dissabtes i diumenges per evitar que es practiquin notificacions en aquests dies.
En cas de subscripció voluntària al sistema de notificacions electròniques, els dies de cortesia només seran d´aplicació als procediments als què el contribuent estigui subscrit amb aquest sistema
Si es compleixen els requisits esmentats, la concessió dels dies de cortesia és automàtica i instantània.
Si vostè és particular o autònom, i no està subscrit al sistema de notificacions electròniques, no podrà sol·licitar aquests dies de cortesia, i per tant, és possible que Hisenda intenti notificar-lo per via ordinària (normalment correu postal certificat) durant la seva absència, amb totes les conseqüències desfavorables que això pot tenir per vostè.