Si reps una subvenció o ajuda, s´ha de declarar en el model 347?

|Si reps una subvenció o ajuda, s´ha de declarar en el model 347?

Com et podem ajudar?

Si reps una subvenció o ajuda, s´ha de declarar en el model 347?

S´hauran d´incloure en la declaració informativa d´operacions amb terceres persones les subvencions públiques rebudes si les mateixes no son reintegrables, s´han percebut en relació amb l´activada empresarial o professional, i el seu import anual procedent de cada Administració Pública supera els 3.005,06 euros.