Quin tracte comptable i fiscal han de rebre les multes de trànsit?

|Quin tracte comptable i fiscal han de rebre les multes de trànsit?

Com et podem ajudar?

Quin tracte comptable i fiscal han de rebre les multes de trànsit?

Es comptabilitzen a la compte 678 de despeses excepcionals. Però les multes no són fiscalment deduïbles a l´Impost sobre societats tal i com recull l´article 15 de la Llei 27/2014 de L´impost sobre societats. Per tant haurem de realitzar un ajust positiu incrementant la base imposable per l´import de la sanció.