Els treballadors actius amb minusvalia o discapacitat tenen dret a reducció en la renda?

|Els treballadors actius amb minusvalia o discapacitat tenen dret a reducció en la renda?

Com et podem ajudar?

Els treballadors actius amb minusvalia o discapacitat tenen dret a reducció en la renda?

Si l´obligat tributari té un grau de minusvalia podrá aprofitar-se de la reducció en el rendiment net en renda si ha ostentat la condició de treballador en actiu almenys un dia del periode impositiu.