Quines obligacions tinc com a comunitat de propietaris?

|Quines obligacions tinc com a comunitat de propietaris?

Com et podem ajudar?

Quines obligacions tinc com a comunitat de propietaris?

  • Presentar anualment el model 347 per aquelles operacions amb terceres persones que, durant l’exercici econòmic, hagin superat els 3.005,06 €? (pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.).
  • Trimestralment la declaració de IVA model 303 en el cas de que lloguin locals propis o un terrat per a anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil, etc.
  • Fruit d´això hauran de presentar? anualment el model 184 d’atribució de rendes sempre i quant l’import superi els 3.000€.