Si estic jubilat i vaig cotitzar a les antigues mútues laborals, puc recuperar part de les quotes declarades a la tributació a l’IRPF entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978?

|Si estic jubilat i vaig cotitzar a les antigues mútues laborals, puc recuperar part de les quotes declarades a la tributació a l’IRPF entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978?

Com et podem ajudar?

Si estic jubilat i vaig cotitzar a les antigues mútues laborals, puc recuperar part de les quotes declarades a la tributació a l’IRPF entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978?

Sí, el Tribunal Suprem ha reconegut el dret dels pensionistes que van cotitzar a les antigues mútues laborals. Per a exercir aquest dret, l’AEAT ha habilitat a la seu electrònica un formulari per a sol·licitar les devolucions de l’IRPF corresponents als períodes 2019-2023.