Haig de declarar les operacions i saldos amb criptomonedes ?

|Haig de declarar les operacions i saldos amb criptomonedes ?

Com et podem ajudar?

Haig de declarar les operacions i saldos amb criptomonedes ?

Les operacions amb criptomonedes representen variacions patrimonials (guanys o pèrdues) susceptibles de ser incloses a la declaració d´IRPF, a les caselles específiques que, a partir de la propera declaració (a presentar entre abril a juny 2022), el Model de declaració preveu al respecte. Per la declaració de l’IRPF de 2022 (a presentar entre abril a juny 2023) s’incorpora un nou apartat en el model 100, les caselles 1800-1814.

En quant als saldos en criptomonedes, i només per aquest any 2021, si en tenim a l´estranger que superin el llindar establert legalment, no caldrà incorporar-les a la declaració informativa de béns a l´estranger (Model 720), però sí a la declaració de l´impost de patrimoni, si el contribuent té obligació de declarar aquest tribut.

A partir de l’1 de gener de 2024 s’ha de presentar un nou model informatiu específic per a declarar sobre monedes virtuals situades a l’extranger, el model 721. El termini de presentació serà de l’1 de gener a 31 de març, per tant, l’informació corresponent a l’exercici 2023, s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.

També a partir de l’1 de gener de 2024 s’ha de presentar el model 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i model 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, per tant, l’informació corresponent a l’exercici 2023 s’haurà de presentar durant el mes de Gener de 2024.