Puc escollir el sistema de pagament fraccionat de l’impost sobre societats?

|Puc escollir el sistema de pagament fraccionat de l’impost sobre societats?

Com et podem ajudar?

Puc escollir el sistema de pagament fraccionat de l’impost sobre societats?

Si el volum d’operacions del 2023 no ha superat els 6 milions d’euros i el vostre exercici coincideix amb l’any natural podreu optar, durant el mes de febrer, o bé pel Sistema de Quotes (els pagaments fraccionats es faran en funció de la quota a ingressar del darrer impost de societats presentat), o bé pel Sistema de Bases (els pagaments fraccionats es faran en funció de la base imposable acumulada des de l’inici de l’exercici fins al dia anterior a l’inici de cadascun dels períodes d’ingrés dels pagaments esmentats [descomptant retencions i pagaments fraccionats ja realitzats]).

Novetat: si la xifra de negocis de la vostra empresa va ser inferior a un milió d’euros el 2022, a partir d’aquest any, aquest percentatge serà del 16%.