Si una entitat té locals arrendats i concedeix una moratòria en el pagament del lloguer, quan ha de declarar aquests ingressos?

|Si una entitat té locals arrendats i concedeix una moratòria en el pagament del lloguer, quan ha de declarar aquests ingressos?

Com et podem ajudar?

Si una entitat té locals arrendats i concedeix una moratòria en el pagament del lloguer, quan ha de declarar aquests ingressos?

D’acord amb l’article 11 de la LIS dels ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s’han d’imputar a el període impositiu en què es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa comptable, amb independència del moment en què es produeixi el seu pagament o cobrament.