La cessió de vehicles a empleats, a títol gratuït i per al seu ús particular és una operació subjecta a l’IVA?

|La cessió de vehicles a empleats, a títol gratuït i per al seu ús particular és una operació subjecta a l’IVA?

Com et podem ajudar?

La cessió de vehicles a empleats, a títol gratuït i per al seu ús particular és una operació subjecta a l’IVA?

No. Una recent sentència del Tribunal Suprem fixa com a doctrina jurisprudencial que aquest tipus de cessions no són operacions subjectes a l’IVA, encara que l’empresa s’hagi deduït l’IVA suportat pel lloguer del vehicle.