Com ha de comptabilitzar el consumidor final la bonificació del govern al preu de la gasolina?

|Com ha de comptabilitzar el consumidor final la bonificació del govern al preu de la gasolina?

Com et podem ajudar?

Com ha de comptabilitzar el consumidor final la bonificació del govern al preu de la gasolina?

Hi ha dos maneres de fer-ho. La primera és comptabilitzar la bonificació com una subvenció és a dir a la compte 740.

44,13€  (628) subministrament  a  (400) proveïdors  47,39€

9,26€  (472) HP IVA Suportat  a  (740) subvencions  6,00€

i la segona és tenint en compte el principi d´importància relativa, admet que aquest import minori la despesa ocasionada per aquest concepte, és a dir menys 628 subministrament.

38,13€  (628) subministrament  a  (400) proveïdors  47,39€

9,26€  (472) HP IVA Suportat.