Son deduïbles les quotes d´Iva suportades abans de l´inici de l´activitat econòmica?

|Son deduïbles les quotes d´Iva suportades abans de l´inici de l´activitat econòmica?

Com et podem ajudar?

Son deduïbles les quotes d´Iva suportades abans de l´inici de l´activitat econòmica?

Si. Qualsevol empresari o professional que té intenció d´iniciar una activitat econòmica i realitza les primeres despeses i Inversión es considerat subjecte passiu de l´Iva, i a l´actuar com tal, té dret a deduir les quotes suportades per les despeses efectuades sense esperar a l´inici de l´activitat. Es molt important poder acreditar que aquestes despeses s´han utilitzat única i exclusivament per a l´activitat empresarial desenvolupada immediatament desprès.