Les rendes derivades dels immobles situats a España estan sotmeses a l´impost sobre la renda de no residents?

|Les rendes derivades dels immobles situats a España estan sotmeses a l´impost sobre la renda de no residents?

Com et podem ajudar?

Les rendes derivades dels immobles situats a España estan sotmeses a l´impost sobre la renda de no residents?

Les rendes sotmeses a tributació que poden obtenir els contribuents propietaris d´immobles són:

rendiments d´immobles arrendats, si l´immoble està llogat.
guany patrimonial, en cas de venda de l´immoble.

En cas que el contribuent sigui persona física no resident també haurà de tributar per la imputació de renda en cas que l´immoble sigui per a ús propi o estigui desocupat.