Sóc autònom, si estic de baixa per malaltia , cal declarar aquests ingressos?

|Sóc autònom, si estic de baixa per malaltia , cal declarar aquests ingressos?

Com et podem ajudar?

Sóc autònom, si estic de baixa per malaltia , cal declarar aquests ingressos?

Sí.? Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l´embaràs o invalidesa provisional cal declarar-les com a rendiment del treball.