De quina forma tributen els contribuents de I.R.N.R ( Impost de renda de no resident) que obtenen rendes en territori espanyol sense establiment permanent?

|De quina forma tributen els contribuents de I.R.N.R ( Impost de renda de no resident) que obtenen rendes en territori espanyol sense establiment permanent?

Com et podem ajudar?

De quina forma tributen els contribuents de I.R.N.R ( Impost de renda de no resident) que obtenen rendes en territori espanyol sense establiment permanent?

Tributaran de forma individualitzada per cada renda obtinguda de forma parcial o total que estigui sotmesa a gravamen, sense poder efectuar compensacions entre les mateixes.

L’exigibilitat del pagament de l’impost s’efectuarà en gran mesura mitjançant l’ ingrés de les retencions corresponents.

En les transmissions d’immobles, retenció?i declaració tenen el seu règim específic.