He cobrat d´un client per endavant. Com es declara?

|He cobrat d´un client per endavant. Com es declara?

Com et podem ajudar?

He cobrat d´un client per endavant. Com es declara?

En primer lloc, hem de diferenciar entre la tributació dels acomptes a efectes d´IVA i a efectes d´impost de societats o d´IRPF.

a) Per el que fa a l´IVA, el cobrament anticipat d´una part o la totalitat d´una venda o prestació de servei origina la obligació d´emetre factura en la data del cobrament, i ingressar l´iva corresponent al cobrament, al període de liquidació que correspongui a la data d´emissió d´aquesta factura. Quan es lliuri la mercaderia o es presti el servei, només s´haurà de declarar IVA per la part de l´import que resti per cobrar.

b) En canvi, a efectes de l´impost de societats i de l´IRPF, el cobrament anticipat no determina el moment en el què s´ha de declarar l´ingrés fiscal, doncs aquest es produeix, com a regla general, quan es merita el lliurament de la mercaderia o la prestació del servei.