Puc ajornar el pagament de la Declaració de la Renda?

|Puc ajornar el pagament de la Declaració de la Renda?

Com et podem ajudar?

Puc ajornar el pagament de la Declaració de la Renda?

Si. Per una part, existeix l´opció d´ajornar el pagament de la Declaració de la Renta, però no en la seva totalitat: mentre que el 60% del import haurà de pagar-se en el moment en que es presenta la declaració (límit el 01/07/2019), el 40% restant es podrà ingressar en un termini que ronda els 5 mesos (fins el 5/11/2019). Per això, s´ha de indicar l´opció de pagament fraccionat. Recordar que per optar a aquesta modalitat de pagament, la Declaració de la Renda s´ha de presentar dins de termini i no es pot aplicar en els casos de declaracions complementaries.

Una altre alternativa es l´ajornament del pagament en la seva totalitat, o amb termes diferents dels anteriors. En aquest cas, s´ha de fer la sol·licitud a l´Agència Tributària indicant el import que es vol ajornar, en quan de temps i en quins terminis es volen fer els pagaments, el motiu per el qual es demana l´ajornament i un numero de compte bancari per que ens facin el càrrec de l´ajornament sol·licitat. Un cop presentada la sol·licitud d´ajornament, l´Agència Tributaria ens enviarà una notificació per tal de donar-nos resposta.