Diferencia entre els comptes 400 i 410.

|Diferencia entre els comptes 400 i 410.

Com et podem ajudar?

Diferencia entre els comptes 400 i 410.

El compte 400. Proveïdors, s´utilitza habitualment amb els subministradors de mercaderies, es a dir per els grups 60. Compres i 3. Existències.
El compte 410. Creditors, per la resta, especialment el grup 62. Serveis.