Quins requisits s’han de complir per fer assentaments resum de factures rebudes?

|Quins requisits s’han de complir per fer assentaments resum de factures rebudes?

Com et podem ajudar?

Quins requisits s’han de complir per fer assentaments resum de factures rebudes?

Les factures s´han d´anotar en una mateixa data.
Procedir d´un únic proveïdor.
L´import total de les operacions, IVA no inclòs, no pot excedir els 6.000 euros.
L´import de les operacions documentades a cada factura no pot superar 500 euros, IVA no inclòs.