Quan puc dotar fiscalment la morositat d´un client?

|Quan puc dotar fiscalment la morositat d´un client?

Com et podem ajudar?

Quan puc dotar fiscalment la morositat d´un client?

Amb caràcter general, quan hagin transcorregut 6 mesos des del venciment de l´ obligació. També, seran deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits quan el deutor sigui declarat en situació de concurs, processat per delicte d´alçament de bens, o en el cas de que els deutes s´hagin reclamat judicialment o siguin objecte de causa judicial o procediment arbitral de que la solució depengui el seu cobrament.

Excepcionalment, per els exercicis 2020 i 2021, aquest termini es redueix a 3 mesos, per empreses de reduïda dimensió.