En quins casos és obligatori passar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

|En quins casos és obligatori passar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Com et podem ajudar?

En quins casos és obligatori passar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Tots els edificis amb ús d’habitatge, tan plurifamiliars com unifamiliars, que tinguin 45 anys d’antiguitat o més hauran de passar la inspecció tècnica de l’edifici.

L’antiguitat de l’edifici es determina per la data de construcció que figura al Cadastre, tot i que es pot acreditar una antiguitat diferent per altres mitjans admesos en dret.