Què és el pacte de no-competència una vegada extingit el contracte de treball?

|Què és el pacte de no-competència una vegada extingit el contracte de treball?

Com et podem ajudar?

Què és el pacte de no-competència una vegada extingit el contracte de treball?

El pacte de no-competència o de no-concurrència postcontractual és un acord entre l’empresa i el treballador que compromet el treballador, una vegada conclosa la seva relació laboral amb l’empresa, a abstenir-se, durant un temps limitat, de realitzar qualsevol activitat professional que pugui suposar competència per al seu anterior ocupador, sempre que l’empresari tingui un efectiu interès industrial o comercial i la persona treballadora rebi una compensació econòmica adequada.