Si al adquirir un vehicle només vaig deduir el 50% de l´iva de la compra, com he de facturar la posterior venda?

|Si al adquirir un vehicle només vaig deduir el 50% de l´iva de la compra, com he de facturar la posterior venda?

Com et podem ajudar?

Si al adquirir un vehicle només vaig deduir el 50% de l´iva de la compra, com he de facturar la posterior venda?

Si venem un vehicle que ha estat afecte parcialment a l´activitat empresarial (per exemple 50%), en la posterior venda, la base imposable estarà constituïda per la proporció en que hagi estat afecte, de manera que sobre el 50% de la contraprestació es repercutirà IVA i l´altre 50% estarà no subjecte, i tot en la mateixa factura.