Una societat inactiva ha de presentar l´impost de societats? I els comptes anuals?

|Una societat inactiva ha de presentar l´impost de societats? I els comptes anuals?

Com et podem ajudar?

Una societat inactiva ha de presentar l´impost de societats? I els comptes anuals?

Sí, una societat inscrita en el Registre Mercantil, al tenir personalitat jurídica i tenir condició de contribuent de l´impost de societats, està obligada a presentar tan la declaració? de l´impost de societats marcant la casella 00026 “Entitat inactiva”; com dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.