Les persones treballadores han de lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa de malaltia? Han de comunicar alguna cosa a l’empresa?

|Les persones treballadores han de lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa de malaltia? Han de comunicar alguna cosa a l’empresa?

Com et podem ajudar?

Les persones treballadores han de lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa de malaltia? Han de comunicar alguna cosa a l’empresa?

Les persones treballadores ja no tenen l’obligació de presentar els comunicats mèdics de baixa de malaltia a l’empresa. Serà l’administració que ho comunicarà a les empreses mitjançant un fitxer amb les dades.

Que les persones treballadores no hagin de presentar els comunicats mèdics a l’empresa, no vol dir que no hagin de dir res a l’empresa, només vol dir que no hauran de presentar la justificació de la seva absència.

S’ha d’informar a l’empresa, com més aviat millor, perquè pugui organitzar la feina, torns, etc.