Un bé de valor inferior a 3.005,06 euros el podem considerar un bé d´inversió a efectes de l’IVA?

|Un bé de valor inferior a 3.005,06 euros el podem considerar un bé d´inversió a efectes de l’IVA?

Com et podem ajudar?

Un bé de valor inferior a 3.005,06 euros el podem considerar un bé d´inversió a efectes de l’IVA?

No. Aquests béns s´han d´integrar dins les quotes suportades en operacions corrents. Per calcular el límit de 3.005,06 euros? cal tenir en compte el valor d´adquisició però sense incloure la quota de l´IVA, a més,? aquest límit s´ha d´aplicar per a cada bé i no a un conjunt de béns encara que estiguin relacionats entre si.