Un autònom es pot deduir les primes de les assegurances de malaltia?

|Un autònom es pot deduir les primes de les assegurances de malaltia?

Com et podem ajudar?

Un autònom es pot deduir les primes de les assegurances de malaltia?

Sí, tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell.

El límit màxim de la deducció serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment, o bé 1.500 euros si són persones amb discapacitat.