És possible desgravar en l´IRPF les inversions minoritàries fetes en participacions d´empreses de nova creació?

|És possible desgravar en l´IRPF les inversions minoritàries fetes en participacions d´empreses de nova creació?

Com et podem ajudar?

És possible desgravar en l´IRPF les inversions minoritàries fetes en participacions d´empreses de nova creació?

La resposta és afirmativa: sota certes condicions es poden aplicar deduccions en IRPF, així com gaudir d´exempció a les plusvàlues que s´apliquin a una nova inversió de les mateixes característiques. En el cas de Catalunya, a la deducció estatal prevista a l´IRPF, se n´hi podrà sumar una altra d´autonòmica per aquest mateix concepte.