Tributació del lloguer d’apartaments turístics a la renda de les persones físiques.

|Tributació del lloguer d’apartaments turístics a la renda de les persones físiques.

Com et podem ajudar?

Tributació del lloguer d’apartaments turístics a la renda de les persones físiques.

Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari, si es limiten a la mera posada a disposició d´un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.

Els serveis de neteja realitzats abans de l’arribada dels llogaters o després de la sortida d’aquests o el lliurament i recollida de claus, no es consideren serveis d´hostaleria.

Als rendiments obtinguts no s´hi podrà aplicar la reducció del 60% prevista ja que aquests no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge, i a més, els períodes de temps en què l’immoble no hagi estat objecte de cessió, generen la corresponent imputació de renda immobiliària.