Vull fer un donatiu d´un material vell a una fundació, tributa per IVA?

|Vull fer un donatiu d´un material vell a una fundació, tributa per IVA?

Com et podem ajudar?

Vull fer un donatiu d´un material vell a una fundació, tributa per IVA?

Fins l´abril del 2022, un donatiu fet a una entitat sense ànim del lucre acollida a la llei 49/2002 estava subjecte a IVA, ja que aquest donatiu tenia el tractament d´un autoconsum de béns. A partir del mes d´abril, s´introdueixen modificacions en l´IVA que fan que el tipus a aplicar per aquests donatius sigui del 0 per cent i, en el cas de donatius de productes usats, es presumeixi que s´ha produït un deteriorament total d´aquests béns que fa que la base imposable de l´autoconsum derivat de la donació sigui zero.