He concedit al llogater del meu local un període de carència de la renda de lloguer. He d´emetre factura?

|He concedit al llogater del meu local un període de carència de la renda de lloguer. He d´emetre factura?

Com et podem ajudar?

He concedit al llogater del meu local un període de carència de la renda de lloguer. He d´emetre factura?

Tot i que no es percebin rendiments dineraris durant el període de carència pactat, aquests pactes solen tenir causa en la necessitat, per part del llogater, d´efectuar reformes o millores a l´immoble que, en un algun moment futur, revertiran al propietari. Per tant, aquesta operativa es considera, a efectes d´IVA, una permuta de serveis, de manera que el propietari haurà d´emetre la factura per el valor de les obres efectuades per el llogater, i aquest haurà de facturar l´esmentat valor al propietari.