Com hem de reflectir a la comptabilitat la contingència en el cas d´una inspecció fiscal?

|Com hem de reflectir a la comptabilitat la contingència en el cas d´una inspecció fiscal?

Com et podem ajudar?

Com hem de reflectir a la comptabilitat la contingència en el cas d´una inspecció fiscal?

El PGC (Pla General Comptable) proposa el compte 141 de Provisió per a Impostos. Serveix per registrar l´import estimat de deutes tributaris, l´import del qual encara és indeterminat o no se sap la data exacta a la que es produiran.