Pròrroga fiscalitat energètica reduïda aprovada per el Governn durant l’exercici 2024

|Pròrroga fiscalitat energètica reduïda aprovada per el Governn durant l’exercici 2024

Com et podem ajudar?

Pròrroga fiscalitat energètica reduïda aprovada per el Governn durant l’exercici 2024

En matèria de fiscalitat energètica, es fixen tipus impositius reduïts sobre els subministraments d’electricitat, gas natural, combustibles de biomassa emprats per a la calefacció ?com pèl·lets o briquetes?, així com per als subministraments de calor.

En el cas de l’electricitat, l’impost sobre el valor afegit (IVA) se situarà en el 10% durant tot el 2024; l’Impost Especial de l’Electricitat (IEE) estarà al 2,5% durant el primer trimestre de l’any i al 3,8% durant el segon; i l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE) tindrà un tipus del 3,5% fins al març, passant a tenir un 5,25% fins al juny.

En el cas dels subministraments de gas natural, l’IVA se situarà al 10% durant els primers tres mesos del 2024, mentre que es mantindrà en aquest mateix nivell per als combustibles de biomassa durant sis mesos. Els subministraments de calor seguiran aquesta mateixa pauta, depenent del seu origen fòssil o renovable.