Sóc un professional autònom: Quina retenció he d´ aplicar a les meves factures?

|Sóc un professional autònom: Quina retenció he d´ aplicar a les meves factures?

Com et podem ajudar?

Sóc un professional autònom: Quina retenció he d´ aplicar a les meves factures?

Les retencions derivades dels rendiments d´activitats professionals són del 15% amb caràcter general i pel tipus reduït del 7%, per aquells professionals que comencen per primera vegada

l´activitat en règim d´autònoms, el tipus será del 7%.