Es poden fer salts en la numeració de les factures?

|Es poden fer salts en la numeració de les factures?

Com et podem ajudar?

Es poden fer salts en la numeració de les factures?

No. En cas d´haver tributat s´hauran de realitzar factures rectificatives corresponents a aquests trimestres. En canvi, si encara no s´han presentat els impostos, s´han de numerar correlativament aquestes factures i reenviar al client afectat la seva factura actualitzada