La deducció per inversió en habitatge habitual si canvio la hipoteca d’entitat per gaudir de millors condicions financeres?

|La deducció per inversió en habitatge habitual si canvio la hipoteca d’entitat per gaudir de millors condicions financeres?

Com et podem ajudar?

La deducció per inversió en habitatge habitual si canvio la hipoteca d’entitat per gaudir de millors condicions financeres?

La resposta és sí. La Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió en diverses consultes vinculants, assenyalant que aquells que tingueren dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, la mantindran si canvien d’entitat bancària. Ara bé, el canvi s’ha de fer per l’import que resta per abonar de la hipoteca, o ampliant-lo amb les despeses inherents al canvi. No es podrà ampliar el capital pendent amb imports destinats a alguna cosa diferent.