Què és el model 145 i quina importància té?

|Què és el model 145 i quina importància té?

Com et podem ajudar?

Què és el model 145 i quina importància té?

El model 145 és el formulari que els treballadors han de presentar a la seva empresa per a comunicar les circumstàncies personals i familiars que influeixen en el càlcul de la retenció de l’IRPF.

Una correcta comunicació de les circumstàncies personals pot suposar una menor retenció i, per tant, un major ingrés disponible i evitar possible discrepàncies en la declaració de la renda.