Quin model s´ha de presentar davant d´Hisenda per ingressar la retenció del 19% quan la renda de lloguer procedeix del sots-arrendament i que percep el sots-arrendador

|Quin model s´ha de presentar davant d´Hisenda per ingressar la retenció del 19% quan la renda de lloguer procedeix del sots-arrendament i que percep el sots-arrendador

Com et podem ajudar?

Quin model s´ha de presentar davant d´Hisenda per ingressar la retenció del 19% quan la renda de lloguer procedeix del sots-arrendament i que percep el sots-arrendador

L´obtenció d´aquestes rendes tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, i per tant, s´han de declarar en el model 123.