Tributa en la Declaració de la Renda (IRPF) l´ajuda del “Pla Renove” per la compra de vehicles? puc passar a estar obligat a fer la declaració?

|Tributa en la Declaració de la Renda (IRPF) l´ajuda del “Pla Renove” per la compra de vehicles? puc passar a estar obligat a fer la declaració?

Com et podem ajudar?

Tributa en la Declaració de la Renda (IRPF) l´ajuda del “Pla Renove” per la compra de vehicles? puc passar a estar obligat a fer la declaració?

Si, l´ajuda del “Pla Renove” per l’adquisició de vehicles tributa al IRPF com un guany patrimonial. Quan l´import d´aquesta ajuda sigui superior a 1.000 euros el contribuent estarà obligat a presentar declaració.