Les factures exemptes d’IVA s’han de declarar en el model 347?

|Les factures exemptes d’IVA s’han de declarar en el model 347?

Com et podem ajudar?

Les factures exemptes d’IVA s’han de declarar en el model 347?

S’ha de tenir present que en el model 347 s’han d’incloure les entregues, prestacions o adquisicions de bens i serveis subjectes i no exemptes en l’IVA, així com les no subjectes o exemptes d’aquest Impost, sempre que s´estigui obligat a emetre factura per les esmentades operacions.