Són deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits procedents de parts vinculades?

|Són deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits procedents de parts vinculades?

Com et podem ajudar?

Són deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits procedents de parts vinculades?

Com a norma general no, però sí que ho seran en el supòsit en que l’empresa creditora estigui declarada en concurs de creditors, trobant-se aquest en la fase final de liquidació del procediment concursal declarada pel jutge.