Podem substituir o bescanviar factures simplificades per factures complertes?

|Podem substituir o bescanviar factures simplificades per factures complertes?

Com et podem ajudar?

Podem substituir o bescanviar factures simplificades per factures complertes?

Si. Sempre que es compleixin una sèrie de requisits, entre ells, que estiguem dins el termini de quatre anys següents a la data de meritació i que el destinatari sigui un empresari o professional, en aquest cas tenim l´obligació a emetre la factura. Cal remarcar que aquestes factures de substitució o bescanvi no tenen la consideració de factura rectificativa i tampoc obren un nou termini per l´exercici del dret a la deducció, a més, no podem agrupar en una única nova factura varies simplificades emeses anteriorment i que son substituïdes.

Molt important és que s´ha d´acreditar que el sol·licitant d´aquest bescanvi ha sigut efectivament el destinatari de l´operació documentada amb les factures simplificades.