Estan obligats a presentar el model 347 aquells subjectes passius que tributen al règim de mòduls i alhora en recàrrec d’equivalència?

|Estan obligats a presentar el model 347 aquells subjectes passius que tributen al règim de mòduls i alhora en recàrrec d’equivalència?

Com et podem ajudar?

Estan obligats a presentar el model 347 aquells subjectes passius que tributen al règim de mòduls i alhora en recàrrec d’equivalència?

Sí, però només per aquelles operacions de venda en les que s´hagi emès factura, i sempre en el cas que el volum total d´operacions de l´exercici amb aquest mateix client tingui un import superior als 3.005,06 €, IVA inclòs, i sempre que la factura no estigui subjecta a retenció