Si es treballa des de casa, quines despeses es poden deduir a l’IRPF?

|Si es treballa des de casa, quines despeses es poden deduir a l’IRPF?

Com et podem ajudar?

Si es treballa des de casa, quines despeses es poden deduir a l’IRPF?

Tradicionalment, la normativa de l´IRPF només permetia la deducció de les despeses derivades de la titularitat de la vivenda, com poden ser les amortitzacions, IBI, la taxa d´escombraries o les despeses de la comunitat de propietari, sempre que la part de la vivenda estigués afectada al desenvolupament de l´activitat.

Les despeses es prorratejaven en funció dels metres quadrats que ocupava la part afectada a l´activitat en relació als m2 de la totalitat de la finca. Aquest criteri no era admès per els subministres (llum, aigua i telèfon etc.) de manera que, l´Administració Tributaria exigia l´exclusivitat dels mateixos a l´activitat econòmica. No obstant, i arrel una resolució del TEAC , s´ha produït un canvi normatiu que estableix un criteri clar i objectiu per determinar aquesta deduibilitat, i consisteix en un 30% del consum de subministraments d´aigua, gas, telefonia i Internet, prorratejat per la superfície destinada a l´activitat.