En una revisió l´Agència Tributària desestima unes despeses relacionades amb un arrendament d´habitatge habitual, quin tracte rebran?

|En una revisió l´Agència Tributària desestima unes despeses relacionades amb un arrendament d´habitatge habitual, quin tracte rebran?

Com et podem ajudar?

En una revisió l´Agència Tributària desestima unes despeses relacionades amb un arrendament d´habitatge habitual, quin tracte rebran?

La desestimació d’unes despeses per part de l’administració motivaran un augment del rendiment del capital immobiliari.
A més a més, els rendiments de lloguer descoberts per l´administració, bé sigui per aflorament d´ingressos, o bé per reducció de despeses no deduïbles, no gaudiran de la reducció del 60%, segons la reforma introduïda per la llei de lluita contra el frau.