Fins quan he de guardar la documentació de la meva empresa ?

|Fins quan he de guardar la documentació de la meva empresa ?

Com et podem ajudar?

Fins quan he de guardar la documentació de la meva empresa ?

Quan fem neteja de documentació a vegades només tenim present la prescripció en matèria tributaria, però seguidament adjuntem un calendari de conservació segons documentació:

COMPTABLE I MERCANTIL: prescripció 6 anys ( Art 30 Codi de Comerç ).
FISCAL: per liquidar o exigir pagament deute tributari, prescripció 4 anys ( Art 66 Llei 58/2003), si bé segons recent doctrina administrativa, Hisenda també podrà reclamar documentació amb transcendència fiscal dels darrers sis anys.
FISCAL: per comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar o deduccions aplicades o pendents d´aplicar . Prescripció 10 anys ( Art 66 bis Llei 58/2003 ).
DELICTES CONTRA HISENDA PÚBLICA: prescripció 10 anys ( Art 131 Llei Org 10/1995 ).
PREVENCIÓ BLANQUEIG CAPITALS: documentació en la que es formalitzi el compliment de les obligacions , prescripció mínim 10 anys ( Art 25 Llei 10/2010 ).